Listopad 2015

DENÍK 1.

30. listopadu 2015 v 14:14



29. 11. 2015

Jsou lidé, kteří dokáží vytvořit pro svou potřebu celý nový jazyk, včetně abecedy, slovníku a gramatických pravidel.
Nemyslím v tomto příkladu umělé jazyky rozšířené jako třeba esperanto, nebo jazyky počítačových programátorů - neboť report můj se týká stavu jednoho jazyka určeného pro jednoho jediného mluvčího, uživatele.

Proto, kromě popisů luštění klínopisných jazyků, též pomíjím i praxi třeba znovuobnovování češtiny v době raně obrozenecké, kdy (podle školní tradice) uživatelsky složitější jazyk též vyvstával úsilím pouhých jednotlivců též z víceméně ničeho.

Můj příklad se odvozuje z mé zastřené již dávné vzpomínky, doufám tedy, že na internetu naleznu alespoň náznaky tamté souvislosti - a ono ihned ano, po zadání hesla jazyky psychotiků, první žádané je tu.




Hned zítra si tuto knihu objednám prostřednictvím služeb MVS…


29. 11. 2015


K tomuto citátu z článku přiložím ještě 2 obrázky zpráv v dotyčném mimozemském jazyku.



Faktem, zdali Vesmířané používají něco na způsob naší abecedy, si nejsem jist - spíše bych předpokládal, že tam kdesi v dálavách přišli na nějakou dokonalejší, nebo odlišnější, metodu.

Když stvořit individuální jazyk, řeč, je hned ve skromných pozemských podmínkách tak snadné.

Přičemž písmeno samo jako nejelementárnější sémantický znak nemusí být ve Vesmíru jako princip univerzální.

Odhlédnu-li od předešlých dvou invektiv a navrátím-li se ke vzhledu jednotlivých znaků (grafémů?) předchozích 2 mimozemských citátů - potom zalkám, že jejich podoba je násobně pohlednější či vzhlednější, nežli mi doposud poskytují znaky zpráv mého spolupracujícího kontaktéra Rosti M.
Byť jsou získávány stejně z Vesmíru i metodou toutéž, tedy zápisy automatickým psaním.

Ale budiž odpuštěno, Rosťa je jako přijímač teprve pouhý začátečník.

Ovšem tahleta dosavadní jeho nedostatečnost se může změnit v přednost, staneme-li se takto dokumentačně průběžnými pozorovateli postupného vývoje jeho dovedností k předávání vzhledově více a více pohlednějších znakových podob.



30. 11. 2015

Začne-li se kdo zajímat takovýmto intelektově kluzkým oborem, nemělo by ho udivit, v jakém to protopsychiatrickém prostředí se spolu s ním ocitl, příští ukázka na téma jazyků doktora Jana Lukeše to pouze reprezentativně dokládá.



Ač varován, na předchozím odkazu jsem si stáhnul sady nabídnutých písmen pocházejících z Lukešovy planetky Thetis, přes obavy z potměšilé zlotřilosti mimozemšťanů, jedná se o operaci pro každého zdejšího našince zcela bezpečnou.

Jedna z tří nabídnutých abeced, Písmo Ryši, má tuto vstupní ornamentální podobu:



Jak jsem si ihned zkusil, lze v něm zcela snadno psát a posílat vzkazy, vypisovat pohlednice, třeba i z lyžovačky v Krkonoších, například.

Ironizuji, abych zvýraznil zásadní: Lukešův jazyk Ryši vznikl se vším všudy v pozemském prostředí.
V neoddiskutovatelně pozemských podmínkách.
(Byť třeba i s nějakou dílčí mimozemskou či mimotělnou inspirací.)
Za pár týdnů sice - ale obdobně jako se vyvíjel dnešní bezpatkový počítačový font třeba Arielu celá staletí.

Pro uživatelsky neznalého jich, obdobně nesrozumitelnou ornamentální podobu mají písma pouštních nebo pralesních národů, byť vznikala, vyvíjela se a etablovala desítky tisíc let.

Jazyky však, v nichž nám metodou automatického psaní slíbil předávat vzkazy kontaktér Rosťa M., identifikuje on sám jako vesmírné.

Existující a vzniklé mimo Zemi - v tomto je zásadní rozdíl oproti všem kvazivesmírným jazykům doktora Lukeše.
Jež mají námi býti do příště vizuálně sledovány, mají podle Rosti původ kdesi zhruba tam, kam se před málem 30 roky vrátil filmový E. T.

Nemající oporu v pozemských vývojových poměrech - též ovšem při jejich čtení a zpodobování v obvyklé pozemské praxi.
V dešifrovací praxi, například.

Jak je číst, psát, dějí-li se mimo naše (mimorozumové?) zkušenosti?





.